• Call us:
  • +91-80-25280611
Hall of Fame

 

 

Hall of Fame

Best OUTGOING student (2023-2024)

  • Vidisha Dewan (Science Stream)
  • Gayathri Balasubrahmanyam (Commerce Stream)
  • Diya Ranjith (Humanities Stream)

Best OUTGOING student (2022-2023)

  • Abhishek Girish (Science Stream)
  • Sidak Singh (Commerce Stream)

School Prefects

Every year, a student from Class 12 is given the ultimate honour which symbolizes leadership, courage and utmost diligence. The honour of being elected as the representative of your batch; and the face of your generation – the student prefect.

Diya Ranjith
2023 - 2024
KESHAV MALIK KAPOOR
2022 - 2023
VISHNU RAM SAMPATHKUMAR
2021 - 2022
NANDA RAJIV
2020 - 2021
RAGHAV MUTHUKUMAR
2019 - 2020
SAMPADA SUDHEESH VENKATESH
2018 - 2019
KABIR RAO
2017 - 2018
SHASHANK MATTOO
2016 - 2017
AKHIL NORI
2015 - 2016
SWAGAM DASGUPTA
2014 - 2015
KEDAR N. DESHPANDE
2013 - 2014
M. RAGHUL
2012 - 2013
ASHWIN GOPALAKRISHNAN
2011 - 2012
LAKSHMI VENKATARAMAN
2010 - 2011
DIPIKA SURESH
2009 - 2010
NISHANT SAVIO
2008 - 2009
ANANDHI GOKHALE
2007 - 2008
MOHANA T. RAJAN
2006 - 2007
AKHIL KUMAR CHAINWALA
2005 - 2006
ASHOK AJOY
2004 - 2005
AISHWARYA SHRIDHAR
2003 - 2004
RAHUL R
2002 - 2003
AANCHAL MAHESHWARI
2001 - 2002
SANTOSH REDDY
2000 - 2001
RAVI KARTHIK
1999 - 2000
ALEX CHAUDHRI
1998 - 1999
PRAJIT PRAKASH
1997 - 1998
ARJUNAN R.
1996 - 1997
SAURABH ANAND
1995 - 1996
PREETHI RAMAIYA
1994 - 1995
RAKESH R.
1993 - 1994
SRIHARI P. A.
1992 - 1993
ANUSUYA SENGUPTA
1991 - 1992
MONDIRA DEB
1990 - 1991
PRAMEELA BHAT N. K.
1989 - 1990
RANJI KOSHY
1988 - 1989
VENKATARAMAN K. R.
1987 - 1988
MANOJ GOVINDAN
1986 - 1987

Best OUTGOING students

AKSHARA BHUSHIT JOSHIPURA
2021 - 2022 (SCIENCE STREAM)
MAHIKA RAJ
2021 - 2022 (C0MMERCE STREAM)
NANDA RAJIV
2020 - 2021 (SCIENCE STREAM)
SANJANA JAIN
2020 - 2021 (COMMERCE STREAM)
AKSHARA KULKARNI
2019 - 2020 (SCIENCE STREAM)
NISHCHAL SHETTY
2019 - 2020 (COMMERCE STREAM)
PRANAV ARUN BHARADWAJ
2018 - 2019 (SCIENCE STREAM)
BHARATH POTTEKKAT
2018 - 2019 (COMMERCE STREAM)
ISHAA MANE
2017 - 2018
RISHIKUMAR MATHIAZHAGAN
2016 - 2017
NAMRATHA SUDHIR
2015 - 2016
SAMVIDA VENKATESH
2014 - 2015
SRISHTI SINHA
2013 - 2014
SOUMYA S
2012 - 2013
NIYOSHA RIZVI
2011 - 2012
SRINIVASAN R
2010 - 2011
DIPIKA SURESH
2009 - 2010
SANJANA SEETHARAM
2008- 2009
KAUSTUBH KHARE
2007 - 2008
 
Address:
NATIONAL PUBLIC SCHOOL
12 A Main, HAL II Stage
Bangalore - 560 00
India
Phone: +91 80 25280611 / 25275665
Email: info@npsinr.com
Fax: +91 80 25289255
Designed by The Scribble